ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.


1. Taraflar

a) www.termmarket.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 1443 Sokak No:2/E Yenişehir-İZMİR adresinde mukim TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ (Bundan böyle TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ olarak anılacaktır).

b) www.termmarket.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin sahip olduğu internet sitesi www.termmarket.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.termmarket.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.termmarket.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.termmarket.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.termmarket.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.termmarket.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.termmarket.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından www.termmarket.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ ve TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZEME SAN VE TİC LTD ŞTİ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR